Ruud Mast, fotografie
pijl rechts

DE EENDRACHT

 

2007 STROKARTON FABRIEK APPINGEDAM

Als kind herinner ik me de geur van verse stro, het lawaai van de hakselmachines, het gedreun van persen en het geschreeuw van werknemers die elkaar anders niet konden verstaan.

Vele jaren later in november en december 2007 heb ik twee dagen rondgedoold in de lege productie hallen van de strokartonfabriek De Eendracht te Appingedam.

Er heerste kou, stilte, vreemd geel licht en stilgevallen machines. Niet te definieren objecten, een wirwar van buizen en electriciteitsleidingen en prachtige doorkijkjes.

Die twee dagen heb ik me in een bizarre wereld gewaand eenzaam maar gelukkig.