Ruud Mast, fotografie - samenwerken
pijl rechts
SAMENWERKEN


Het samenwerken van kunstenaars is hachelijk. Ieder heeft haar eigen innerlijke

wereld en eigen uitgangspunten. Bij aanvang van een samenwerkingsproject is het

belangrijk uit te zoeken waar beiden raakvlakken hebben, elkaar kunnen bereiken.

Daarna volgt een nog te groeien gezamenlijk idee hoe het werk zich zal ontplooien.


Als aanloopfase zijn we dan ook uitgegaan van het in kaart brengen van onze

verschillen en raakvlakken. De grootste verschillen zijn dat Tine zich bezig houdt

met textiele werkvormen en ruimtelijke objecten en ik met de fotografie.


De elementen structuur, ritme, dynamiek en kleur zijn kenmerkend voor ons werk.

Op het persoonlijke vlak vooral humor en de behoefte aan letterlijke ruimte en vrijheid.