Ruud Mast, fotografie - samenwerken 1
pijl rechts


Na een project in Sri Lanka zijn we in Nederland op dezelfde leest verder gegaan en

hebben we in het voorjaar van 2010 de knalgele kleur van het koolzaadveld bij

Nieuwwolda gebruikt. Het werk heeft een abstract karakter. Kleur en ritme zijn

dominant aanwezig. In het jaar 2011 hebben we als werkplek Ameland  gekozen.

Deze locatie blijkt ons te dwingen rekening te houden met een dominante horizon in

een leeg landschap. Voorts zijn de kleuren, zelfs in de zomer, gedempt en gematigd

van toon. We zijn genoodzaakt om onze kleuren bij te stellen. We kiezen voor

pasteltinten. Te fel gekleurde doeken blijven in dit landschap vreemde objecten en

vallen niet samen met de omgeving.

De samenwerking heeft voor ons beiden nieuwe ervaringen opgeleverd en nieuwe

werelden te voorschijn getoverd. Werelden die we zonder elkaars kennis en inspiratie

niet hebben kunnen creëren.